ניהול משברי-ביטחון בתיירות

כחוקרת משברי-ביטחון בתיירות (דוקטורנטית) וכאשת שטח שנים רבות, פיתחתי מודל יישומי לניהול משברים באופן הוליסטי ומערכתי. המודל המתייחס לכל ההיבטים בעת התמודדות עם משבר (כו"א, משאבים, תקציבים, שיווק משברי ועוד). המודל מבוסס על חשיבה יצירתית וחדשנות בניהול שמכוונת למתן את השפעות המשבר, לקצר את משך ההתאוששות ממנו ואת החזרה לשגרה ככל האפשר.

הנחת היסוד שלי היא: שגם אם הסיבות למשבר נמצאות מחוץ לשליטתם של בעלי העניין השונים, ניתן לעשות רבות באופן ההתנהלות וניהול המשבר.

בנוסף,

לא נוכל לפתור את בעיות היום, עם פתרונות האתמול!