פיתוח עובדים ומנהלים
Management Development

מנהלים ועובדים נדרשים היום לסט מיומנויות ויכולות מגוונות, שלעיתים אף מתנגשות זאת בזאת. המנהל האפקטיבי מסוגל להיות מגוון ולהתאים התנהלות מסוימת לתרחיש מסוים. היכולת לגיוון, לשליטה מיטבית במספר רב של מיומנויות, למיקוד באנשים ובמשימה נמצאת במרכז ההשתלמויות למנהלים ועובדים.