ניהול משברים
Crises Management

ניהול משברים בתיירות, מלונאות, פנאי ונופש הינו היבט מרכזי בתיירות הישראלית ובעולם כולו. להתמודדו, עם משברים רבדים רבים, המצריכים חשיבה אסטרטגית פרו-אקטיבית והוליסטית. כחוקרת ניהול משברי-ביטחון בתיירות מתוך פרספקטיבה של יצירתיות וחדשניות אני מביאה איתי ידע עמוק ורחב בסוגיות הללו לטובת הלקוחות שלי. המוטו: "לא נוכל לפתור את בעיות היום, עם חשיבת האתמול!".